Ge bidrag

Du som vill lämna en gåva


Siftelsen får bl a medel från enskilda bidragsgivare, ofta förmedlade via Onkologiska kliniken i Linköping, och föreningar.


Du kan lämna bidrag till Stiftelsen via vårt bankgiro enligt nedan.


Bankgiro: 418-9601


Betalningsmottagare: Stiftelsen Onkologiska klinikerna i Linköping Forskningsfond


Avsändare: Ange namn och adress


  • I samband med begravning bör du skriva till vems minne gåvan lämnas samt namn och adress på närmast anhörig. Namn på givarna tillsammans med hälsning sammanställs och skickas till närmast anhörig.För mer information kontakta:

Chatarina Malm, forskningsadministratör

E-post: info@cancerstiftelsenlinkoping.se

"Ditt bidrag till Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfond är ett viktigt stöd för cancerforskningen i Linköping"