Anslag 2023


Anslagsfördelning 2023


Styrelsen beslutade att tilldela 4 av 4 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 200 000 kr till Karolina Vernmark för ansökan om studier av behandlingsrespons hos
    rektala mucinösa adenocarcinom
  • 200 000 kr till Sander Ellegård för ansökan om studier av bröstcancer
  • 250 000 kr till Anna-Karin Ax för forskningsmånader i ett post doc projekt
  • 150 000 kr till Annika Knutsen för kartläggning, handläggning och behandling av biverkningar efter gynekologisk cancerbehandling