GDPR

Information om behandling av personuppgifter - GDPR

(Information enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)


Från den 25 maj 2018 gäller inom EU en ny lag om behandling av personuppgifter – dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond, org nr 822001-6334, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med ansökan om forskningsanslag, utrustning eller resestipendium.

 

Personuppgifter som du lämnar i din ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas för att pröva din ansökan och för efterföljande administration inklusive publicering om din ansökan blir beviljad.

 

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

 

Om du önskar information om vilka personuppgifter som behandlas för stiftelsens räkning, kan du skicka in en begäran till Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond via e-post: info@cancerstiftelsenlinkoping.se

 

Genom att du ansöker om anslag via e-post eller brev samtycker du till att sådana uppgifter behandlas för ovan angivna ändamål.