Anslag 2019


Anslagsfördelning 2019


Styrelsen beslutade att tilldela 4 av 6 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 100 000 kr till Anna-Karin Ax för ansökan om studier av träning och cancer (PhysCan)
  • 100 000 kr till Chuanwen Fan för ansökan om studier av rektalcancer
  • 122 000 kr till Josefine Sandström för ansökan om studier av bröstcancer
  • 121 000 kr till Sander Ellegård för ansökan om studier av bröstcancer