Anslag 2017


Anslagsfördelning 2017


Styrelsen beslutade att tilldela 5 av 8 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 75 000 kr till Raghavendra Vasudeva Murthy, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 75 000 kr till Senlin Zhao, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 75 000 kr till Cynthia Veenstra, postdoktor, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 50 000 kr till Josefine Bostner, forskningsingenjör, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 128 200 kr till Sander Ellegård, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer


Anslagsfördelning 2017 nr 2


Styrelsen beslutade att tilldela 2 av 2 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 75 000 kr till Anna-Karin Ax, specialistsjuksköterska, för ansökan om studier av effekter och kostnadseffektivitet av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att minska fatigue och förbättra välbefinnande och sjukdomsutfall hos patienter med cancer
  • 100 000 kr till Jenny Isaksson, ST-läkare/doktorand, för ansökan om studier av prostatacancer, en retrospektiv studie av tidig Taxotere behandling