Anslag 2014

Anslagsfördelning 2014


Styrelsen beslutade att tilldela 5 av 12 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


50 000 kr till Sebastian Gnosa, doktorand, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

50 000 kr till Jie Ping, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

50 000 kr till Elin Karlsson, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer

100 000 kr till Helena Fohlin, doktorand/statistiker, för forskningstid för studier av bröstcancer

100 000 kr till Nils Elander, ST-läkare, MD, för levnadsomkostnader i samband med post doc vistelse i Liverpool för studier av pankreascancer