Anslag 2021


Anslagsfördelning 2021


Styrelsen beslutade att tilldela 2 av 5 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 240 000 kr till Karolina Vernmark för ansökan om studier av behandlingsrespons hos
    rektala mucinösa adenocarcinom
  • 260 000 kr till Gabriel Lindahl för ansökan om studier av ovarialcancer