Kontakt

Kontakt:


Postadress:

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfond

c/o Chatarina Malm

Nedre Norrängen 13A

589 65 Bestorp


Tel: 013 - 28 68 85

E-mail: info@cancerstiftelsenlinkoping.se


Styrelsen>>