Utlysning 2023

Utlysning av forskningsanslag 2023


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfond utannonserar anslag för kliniska forskarmånader till doktorander eller disputerade att söka senast 31 oktober 2023


För 2023 års utdelning prioriteras forskarmånader alternativt forskningsbidrag för disputerade eller doktorander anställda vid onkologiska kliniken i Linköping. Bedömningen sker i nära samarbete med klinikledningen. För att ansökan ska beaktas ställs krav på att man är verksam eller doktorandanmäld vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Anslaget är ett ramanslag.


Ansökan ska vara på max fyra A4 sidor och innehålla:

  • Forskningsplan (bakgrund, syfte, arbetsplan, preliminära resultat)
  • En halv A4 populärvetenskaplig sammanfattning passande för publicering på webben
  • En halv A4 ekonomisk budget innehållande en totalbudget för projektet
  • Publikationslista för de tre senaste åren
  • Information om EPN tillstånd finns eller kommer att sökas för projektet

Därutöver handledarintyg med uppgift om progress (för doktorander)


Forskningsanslag söks senast den 31 oktober 2023 och ansökan skickas via e-post till info@cancerstiftelsenlinkoping.se 


Resebidrag för aktiv medverkan (t ex med föredrag eller poster) vid vetenskapliga möten kan sökas när som helst under året, dock i god tid före resan. Detta kan du läsa mer om här>>


Upplysningar kan lämnas av:

Professor Charlotta Dabrosin charlotta.dabrosin@liu.se

Professor Elisabet Åvall Lundqvist elisabeth.avall.lundqvist@liu.se

Professor emeritus Bo Nordenskjöld bo.nordenskjold@liu.se

Docent Nils Elander nils.elander@liu.se 


Utlysning utskriftsvänlig version (pdf)>>Välkommen med Din ansökan!