Om Stiftelsen

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfond har sitt säte i Linköping. Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens angelägenheter. Steget är därför kort mellan den lokala forskaren och tillgängliga forskningsmedel.


Genom att samla in och förvalta ekonomiska medel från främst privatpersoner och företag/föreningar kan cancerforskningen i Linköping drivas framåt. Stiftelsen har en årlig utlysning av forskningsanslag och det står även varje forskare fritt att när som helst under året ansöka om exempelvis resebidrag.


Vårt syfte är att främja vetenskaplig klinisk och experimentell cancerforskning som leder till bättre cancerbehandling.


Forskningen har stor betydelse för både sjukvården och undervisningen. Tack vare forskningen ökar chansen till överlevnad och behovet av pengar är konstant, därför är varje bidrag av största vikt för vårt fortsatta arbete.


Stöd cancerforskningen i Linköping och gör skillnad! Ge en gåva!

______________________________________________________________________