Anslag 2016


Anslagsfördelning 2016


Styrelsen beslutade att tilldela 7 av 11 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


75 000 kr till Cynthia Veenstra, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer

75 000 kr till Yugang Wen, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

75 000 kr till Helena Fohlin, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer

50 000 kr till Na LiU, postdoktor, för ansökan om studier av ändtarmscancer

50 000 kr till Murthy Raghavendra, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

61 0000 kr till Erik Hilborn, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer

84 000 kr till Sander Ellegård, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer