Anslag 2022


Anslagsfördelning 2022


Styrelsen beslutade att tilldela 2 tidigare (2021) beviljade forskningsansökningar
top up stöd:


  • 25 000 kr till Karolina Vernmark för ansökan om studier av behandlingsrespons hos
    rektala mucinösa adenocarcinom
  • 25 000 kr till Gabriel Lindahl för ansökan om studier av ovarialcancer