Anslag 2012

Anslagsfördelning 2012


Styrelsen beslutade att tilldela 3 av 9 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


150 000 kr till Lisbeth Liest, överläkare, för ansökan om studier av äggstockscancer

100 000 kr till Gizeh Perez Tenorio, postdoktor, MD, för ansökan om studier av bröstcancer

30 000 kr till Annica Holmquist, ST-läkare, MD, för ansökan om studier ändtarmscancer


Härutöver har stiftelsen beviljat två ansökningar om resebidrag:


Sebastian Gnosa, doktorand, och Ivana Tichá, förste forskningsingenjör, tilldelades 10 000 kr vardera för bidrag till NCRI konferens i Liverpool hösten 2012