Styrelsen

Stiftelsens styrelse har tre ledamöter som förvaltar stiftelsens angelägenheter och beslutar om vilka forskningsprojekt som ska beviljas forskningsanslag. Styrelsen har uppdragit åt Svenska Handelsbanken att handha den löpande förvaltningen av stiftelsens kapital. Styrelsen sammanträder regelbundet.

Styrelsen

Styrelseordförande

Charlotta Dabrosin, professor/överläkare

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Linköpings universitet

Onkologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Styrelseledamöter

Bo Nordenskjöld, professor emeritus

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Linköpings universitet

Elisabeth Åvall Lundqvist, professor/överläkare

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Linköpings universitet

Onkologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Nils Elander, överläkare

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Linköpings universitet

Onkologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Kontaktperson

Chatarina Malm, sekreterare/forskningsadministratör

E-mail: info@cancerstiftelsenlinkoping.se 

Tel: 013 - 28 68 85

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Linköpings universitet

Aktuell förvaltare

Aktuell revisor

KPMG AB i Linköping

Kristina Johansson, auktoriserad revisor