Cancer och cancervård

Cancer och Cancervård


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfond bildades 1986 och har genom åren stött ett stort antal projekt.


I Sverige insjuknar cirka 65 000 personer varje år i cancer. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer. Tack vare framsteg inom forskning och vård ökar chansen för överlevnad. Men ännu kan långt ifrån alla botas.


På Onkologiska kliniken i Linköping bedrivs högspecialiserad sjukvård inom allmän och gynekologisk onkologi för alla patienter med cancer med undantag av lungcancer, blodcancer och barn med cancer. Kliniken har ett övergripande ansvar för den medicinska onkologiska behandlingen i Östergötland och utför strålbehandling av alla cancerpatienter från Östergötland. Kliniken har också ett regionalt ansvar för onkologisk behandling i Kalmar och Jönköpings län. För gynekologisk onkologi har kliniken ett utökat regionalt ansvar inkluderande Västmanlands och Södermanlands län.


Cancerforskningen i Linköping sker i tätt samarbete mellan Linköpings universitet och Onkologiska kliniken.


Onkologhuset, Universitetssjukhuset i Linköping