Anslag 2020


Anslagsfördelning 2020


Styrelsen beslutade att tilldela 3 av 5 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 200 000 kr till Karolina Vernmark för ansökan om studier av behandlingsrespons hos
    rektala mucinösa adenocarcinom
  • 100 000 kr till Chuanwen Fan för ansökan om studier av rektalcancer
  • 75 000 kr till Gizeh Perez Tenorio för ansökan om studier av bröstcancer