Anslag 2015


Anslagsfördelning 2015


Styrelsen beslutade att tilldela 9 av 9 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


55 000 kr till Sebastian Gnosa, doktorand, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

40 000 kr till Jie Ping, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

55 000 kr till Alessandra Capodanno, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

70 000 kr till Angeliki Kotti, specialistläkare, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

40 000 kr till Erik Hilborn, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer

50 000 kr till Na Liu, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

30 000 kr till Stéphanie Blockhuys, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

50 000 kr till Gizeh Perez-Tenorio, förste forskningsingenjör och Cynthia Veenstra, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer

65 000 kr till Josefine Bostner, forskningsingenjör, för ansökan om studier av bröstcancer