Anslag 2013

Anslagsfördelning 2013


Styrelsen beslutade att tilldela 5 av 6 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


100 000 kr till Annica Holmqvist, specialistläkare/MD, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer

50 000 kr till Surajit Pathak, postdoktor, för ansökan om studier av miRNA vid kolorektalcancer

50 000 kr till Wen-Jian Meng, postdoktor för ansökan om studier av kopplingen mellan SATB1 och miR under utvecklandet av kolorektalcancer

50 000 kr till Agneta Jansson, docent, för ansökan om ”Androgenreceptorns betydelse vid bröstcancer”

12 500 kr till Birgitta Holmlund, BMA, för ansökan om ”Grundkurs i Histoteknik och Immunohistokemi”


Härutöver har stiftelsen beslutat tilldela:


Nils Elander, ST-läkare/MD, ett stipendium om 200 000 kr för post doc vistelse i Liverpool 

Birgitta Holmlund, BMA, ett resebidrag om 10 000 kr för deltagande i AACR konferens våren 2014