Utlysning 2019

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond

Utlysning av forskningsanslag 2019


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfond utannonserar forskningsanslag att söka senast 30 september 2019


Medlen är avsedda för yngre forskare anställda vid onkologiska kliniken i Linköping eller anknutna till avdelningen för onkologi vid medicinska fakulteten i Linköping. Anslaget är ett ramanslag och kan användas till forskningstid eller andra omkostnader i projektet.


Populärvetenskaplig sammanfattning som passar för publicering på webben ska bifogas ansökan. Ansökan ska vara på max tre A4 sidor, inkl en halv A4 ekonomisk budget och en halv A4 populärvetenskaplig sammanfattning.


Forskningsanslag söks senast den 30 september 2019 och ansökan skickas via e-post till info@cancerstiftelsenlinkoping.se 


Resebidrag för aktiv medverkan (t ex med föredrag eller poster) vid vetenskapliga möten kan sökas när som helst under året, dock i god tid före resan. Detta kan du läsa mer om på www.cancerstiftelsenlinkoping.se


Upplysningar kan lämnas av:

Professor Charlotta Dabrosin charlotta.dabrosin@liu.se

Professor Elisabet Åvall Lundqvist elisabeth.avall.lundqvist@liu.se

Professor emeritus Bo Nordenskjöld bo.nordenskjold@liu.se


Utlysning utskriftsvänlig version (pdf)>>Välkommen med Din ansökan!Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved