Styrelsen

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond

Stiftelsens styrelse har tre ledamöter som förvaltar stiftelsens angelägenheter och beslutar om vilka forskningsprojekt som ska beviljas forskningsanslag. Styrelsen har uppdragit åt Svenska Handelsbanken att handha den löpande förvaltningen av stiftelsens kapital. Styrelsen sammanträder regelbundet.

Styrelsen

Styrelseordförande

Charlotta Dabrosin, professor/överläkare

Institutionen för klinisk och experimentell medicin/onkologi

Linköpings universitet

Onkologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Styrelseledamöter

Bo Nordenskjöld, professor emeritus

Institutionen för klinisk och experimentell medicin/onkologi

Linköpings universitet

Elisabeth Åvall Lundqvist, professor/överläkare

Institutionen för klinisk och experimentell medicin/onkologi

Linköpings universitet

Onkologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Kontaktperson

Chatarina Malm, sekreterare/forskningsadministratör

E-mail: info@cancerstiftelsenlinkoping.se 

Tel: 010 - 103 20 16 alt 013 - 28 68 85

Institutionen för klinisk och experimentell medicin/onkologi

Linköpings universitet

Aktuell förvaltare

Svenska Handelsbanken, Linköping City

Kontaktperson:

Patrik Nyberg, chef kapitalmarknad

Aktuell revisor

KPMG AB i Linköping

Elisabeth Carelind, auktoriserad revisor

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved