Anslag 2019

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond


Anslagsfördelning 2019


Styrelsen beslutade att tilldela 4 av 6 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 100 000 kr till Anna-Karin Ax för ansökan om studier av träning och cancer (PhysCan)
  • 100 000 kr till Chuanwen Fan för ansökan om studier av rektalcancer
  • 122 000 kr till Josefine Sandström för ansökan om studier av bröstcancer
  • 121 000 kr till Sander Ellegård för ansökan om studier av bröstcancer


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved