Anslag 2016

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond


Anslagsfördelning 2016


Styrelsen beslutade att tilldela 7 av 11 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 75 000 kr till Cynthia Veenstra, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 75 000 kr till Yugang Wen, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 75 000 kr till Helena Fohlin, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 50 000 kr till Na LiU, postdoktor, för ansökan om studier av ändtarmscancer
  • 50 000 kr till Murthy Raghavendra, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 61 0000 kr till Erik Hilborn, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 84 000 kr till Sander Ellegård, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved