Anslag 2015

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond


Anslagsfördelning 2015


Styrelsen beslutade att tilldela 9 av 9 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 55 000 kr till Sebastian Gnosa, doktorand, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 40 000 kr till Jie Ping, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 55 000 kr till Alessandra Capodanno, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 70 000 kr till Angeliki Kotti, specialistläkare, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 40 000 kr till Erik Hilborn, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 50 000 kr till Na Liu, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 30 000 kr till Stéphanie Blockhuys, postdoktor, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 50 000 kr till Gizeh Perez-Tenorio, förste forskningsingenjör och Cynthia Veenstra, doktorand, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 65 000 kr till Josefine Bostner, forskningsingenjör, för ansökan om studier av bröstcancer

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved