Anslag 2013

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond

Anslagsfördelning 2013


Styrelsen beslutade att tilldela 5 av 6 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 100 000 kr till Annica Holmqvist, specialistläkare/MD, för ansökan om studier av tjock- och ändtarmscancer
  • 50 000 kr till Surajit Pathak, postdoktor, för ansökan om studier av miRNA vid kolorektalcancer
  • 50 000 kr till Wen-Jian Meng, postdoktor för ansökan om studier av kopplingen mellan SATB1 och miR under utvecklandet av kolorektalcancer
  • 50 000 kr till Agneta Jansson, docent, för ansökan om ”Androgenreceptorns betydelse vid bröstcancer”
  • 12 500 kr till Birgitta Holmlund, BMA, för ansökan om ”Grundkurs i Histoteknik och Immunohistokemi”


Härutöver har stiftelsen beslutat tilldela:


  • Nils Elander, ST-läkare/MD, ett stipendium om 200 000 kr för post doc vistelse i Liverpool 
  • Birgitta Holmlund, BMA, ett resebidrag om 10 000 kr för deltagande i AACR konferens våren 2014
Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved