Anslag 2012

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond

Anslagsfördelning 2012


Styrelsen beslutade att tilldela 3 av 9 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


  • 150 000 kr till Lisbeth Liest, överläkare, för ansökan om studier av äggstockscancer
  • 100 000 kr till Gizeh Perez Tenorio, postdoktor, MD, för ansökan om studier av bröstcancer
  • 30 000 kr till Annica Holmquist, ST-läkare, MD, för ansökan om studier ändtarmscancer


Härutöver har stiftelsen beviljat två ansökningar om resebidrag:


  • Sebastian Gnosa, doktorand, och Ivana Tichá, förste forskningsingenjör, tilldelades 10 000 kr vardera för bidrag till NCRI konferens i Liverpool hösten 2012

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved