Cancer och cancervård

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond

Cancer och Cancervård


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfond bildades 1986 och har genom åren stött ett stort antal projekt.


I Sverige insjuknar cirka 57 000 personer varje år i cancer. De senaste 20 åren har antalet fall ökat med 1,7% per år. Tack vare framsteg inom forskning och vård ökar chansen för överlevnad. Men ännu kan långt ifrån alla botas.


I Östergötland drabbas nära 3000 personer av cancer varje år. De vanligaste diagnoserna är bröstcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer.


På Onkologiska kliniken i Linköping bedrivs högspecialiserad sjukvård inom allmän och gynekologisk onkologi för alla patienter med cancer med undantag av lungcancer, blodcancer och barn med cancer. Kliniken har ett övergripande ansvar för den medicinska onkologiska behandlingen i Östergötland och utför strålbehandling av alla cancerpatienter från Östergötland. Kliniken har också ett regionalt ansvar för onkologisk behandling i Kalmar och Jönköpings län. För gynekologisk onkologi har kliniken ett utökat regionalt ansvar inkluderande Västmanlands och Södermanlands län.


Cancerforskningen i Linköping sker i tätt samarbete mellan Linköpings universitet och Onkologiska kliniken.


Onkologhuset, Universitetssjukhuset i Linköping

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 •

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved