Stora bidragsgivare

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond

Stiftelsen största bidragsgivare är Ekeby kyrkliga samfällighet (insamlingen Ro för livet)

 

Ro för livets webbplats>>

Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond • cancerstiftelsenlinkoping.se • Bg 418 - 9601 • Tel 010 - 103 20 16

Organisationsnr. 822001-6334

Copyright © 2012 . All Rights Reserved